در دنیای امروز از دو زبانگی حمایت زیادی می شود. بسیاری از والدین مهاجر تلاش می کنند که با وجود دوری از خانواده و کشور، فرهنگ و زبان خود را به فرزندشان منتقل کنند. در این مطلب شما را با انواع دو زبانگی و روش های آموزش زبان مادری مرتبط با آن آشنا می کنیم.

دوزبانگی هم زمان:

دوزبانگی هم زمان در کودکانی رخ می دهد که قبل از رسیدن به سن سه سالگی به بیش از یک زبان مسلط شوند. این کودکان به دلیل قرار گیری مساوی در معرض زبان ها و فرصت مکرر استفاده از هر یک، می توانند به هر دو زبان به صورت یکسان یا تقریبا یکسان مسلط شوند.

فازهای رشد دو زبانگی هم زمان مشابه فازهای تک زبانگی است و سرعت یادگیری در این کودکان تا حد زیادی متفاوت است. در واقع یادگیری کودک به میزان ورودی در هر زبان و مقدار استفاده از آن بستگی دارد. درصورتی که کودک در یکی از زبان ها فرصت کم تری پیدا کند، به نوعی از دو زبانگی دست پیدا می کند که اصطلاحا به آن دو زبانگی دریافت کننده گفته می شود.

به شرط رعایت اصول و تعهد به چارچوب ها، روش یک والد- یک زبان در اغلب موارد به دو زبانگی هم زمان می انجامد. در روش یک والد- یک زبان کودک از بدو تولد با زبان مادری و زبان کشور خارجی به صورت مساوی رو به رو می شود و به شرط پایبندی خانواده و دریافت ورودی کافی کودک می تواند به صورت فعال از هر دو زبان استفاده کند.

دوزبانگی متوالی:

یکی دیگر از انواع دو زبانگی، دو زبانگی متوالی است که بیشتر در کودکان بزرگ تر استفاده می شود. هنگامی که کودک بعد از سه سالگی یا در سنی بالاتر به زبان دومی مسلط شود، به او دو زبانه متوالی گفته می شود. کودک دو زبانه متوالی پس از تسلط کامل به یک زبان که اغلب زبان مادری است شروع به یادگیری زبان دوم از ابتدا می کند. دو زبانگی متوالی از چهار مرحله عبور می کند: استفاده خانگی، گوش کردن و مشاهده، کلام تلگرافی، استفاده تولیدی از زبان.  بسته به کودک و کیفیت ورودی، عبور از این مراحل می تواند بین شش ماه تا دو سال طول بکشد. تسلط کامل شامل درک، بیان، خواندن، و نوشتن می شود.

در صورت رعایت اصول، روش MLAH به دو زبانگی متوالی می انجامد. در این مدل والدین مهاجر در خانه صرفا به زبان مادری صحبت می کنند و آموزش زبان خارجی را به بعد از سه سالگی و ورود کودک به مدرسه به تعویق می اندازند. نگرانی بابت عقب افتادن کودک در مدرسه در بسیاری از موارد بی مورد است. کودک به محض ورود به گروه دوستان و ارتباط با جامعه و به دلیل تجربه زبان آموزی در زبان مادری با سرعت چشم گیری به زبان دوم مسلط می شود.

دوزبانگی دریافت کننده:

در بین انواع دو زبانگی این مدل از همه غم انگیزتر است. در مواردی که کودک مهاجر در یک زبان که اغلب زبان مادری است ورودی کافی دریافت نکند، بیشتر از آنکه قادر به صحبت کردن به آن زبان باشد به درک آن مسلط است. در بعضی خانواده های مهاجر، همه اعضا با آموزش زبان مادری موافق نیستند. در نتیجه کودک با تضاد در آموزش رو به رو می شود. در تعداد دیگری از خانواده ها نیز افراد مدعی آموزش زبان مادری به کودک هستند، اما به صورت ناخودآگاه با او به زبان جامعه فعلی حرف می زنند. این گونه خانواده ها در پیچ و خم مدل های آموزش زبان مادری گم می شوند و در برابر چالش ها نمی توانند عکس العمل مناسب را از خود بروز دهند. برای مثال در بسیاری از فازهای زبان آموزی، به خصوص با ورود کودک به جامعه، والدین با کودکی رو به رو می شوند که در برابر استفاده از زبان مادری مقاومت می کند. والدین جمله ای به زبان مادری می گویند، کودک به زبان جامعه پاسخ می دهد، والدین با زبان جامعه به تعامل خود با کودک ادامه می دهند. در صورت ادامه این شرایط، پس از شش ماه یا این حدود کودک دیگر تمایل و نیازی به صحبت کردن به زبان مادری ندارد و پس از مدتی صرفا به دریافت کننده زبان تبدیل می شود.

والدین مهاجر باید به یاد داشته باشند که از نظر اغلب زبان شناسان، دو زبانگی دریافت کننده در واقع دو زبانگی محسوب نمی شود. تسلط کامل به زبان به توانایی در صحبت کردن، درک کردن، نوشتن و خواندن گفته می شود. کودک مهاجری که تنها می تواند گفته های شما را به زبان مادری درک کند اما به زبان کشور فعلی پاسخ شما را می دهد در واقع دو زبانه کامل محسوب نمی شود.

انواع دو زبانگی: برخورد صحیح با چالش ها

در بین انواع دو زبانگی تفاوتی بین مدل اول و دوم وجود ندارد. در هر دو مدل کودک می تواند به هر دو زبان مسلط شود. اما متاسفانه، دو زبانگی دریافت کننده شیوع زیادی در بین کودکان مهاجر دارد. فارسیمیا تلاش می کند که به والدین در پیشگیری از بروز این نوع دو زبانگی در کودکان مهاجر کمک کند. به یاد داشته باشید که آموزش زبان مادری تنها یک راه دارد: حرف زدن هر چه بیشتر به زبان فارسی با کودک. اما به عنوان والدین باید با چالش ها و موقعیت هایی که کودک و جامعه پیش روی شما قرار می دهند آشنا شوید و روش برخورد صحیح با آنها را بیاموزید، تا از دو زبانگی دریافت کننده در کودک خود پیشگیری کنید.