جشنواره عید تا عید

همراهان عزیز سلام

جشنواره عید تا عید کتابکده دات کام شروع شد .شروع این جشنواره از هم اکنون تا ساعت ۲۴ شنبه مورخه ۹۹/۰۵/۱۸ می باشد

برای خریدهای تا ۲۰۰ هزار تومان ۵ درصد تخفیف با کد ۹۹eidtaeid5

برای خریدهای ۲۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان ۱۰ درصد تخفیف با کد ۹۹eidtaeid10

برای خریدهای ۵۰۰ هزارتومان تا ۸۰۰ هزارتومان ۱۵ درصد تخفیف با کد ۹۹eidtaeid15

برای خریدهای ۸۰۰ هزارتومان تا یک میلیون و سیصد هزارتومان ۲۰ درصد تخفیف با کد ۹۹eidtaeid20

برای خریدهای بالاتر از یک میلیون و سیصد هزارتومان ۳۰ درصد تخفیف با کد ۹۹eidtaeid