سفارش کارت هدیه

با توجه به تقاضای مشتریان محترم این امکان برای شما مهیا شده است تا بتوانید به عزیزانتان تا مبلغ مشخص شده توسط خودتان اعتبار هدیه تخصیص دهید.جهت این موضوع فرم زیر را پر نموده و مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید تا متناسب با درخواست شما کوپن خرید تنظیم و برای شما از طریق پیامک و ایمیل ارسال گردد.

کارت هدیه
  • شماره همراه خود را جهت ارسال کوپن هدیه وارد کنید
  • قیمت: 10,000 تومان تعداد/مقدار :
    پایه ی مبلغ هدیه ها از این مبلغ می باشد.شما می توانید مضربی از ده هزار تومان را انتخاب نمایید.
  • 0 تومان