مزیت های ویژه یادگیری در کودکان دو زبانه

یافته های این پژوهش یک مزیت شناختی عمومی را مشخص می کند که در زمان های ابتدایی رشد کودکان بروز کرده و به زبان خاصی نیز محدود نمی شود.
 
در این پژوهش که بخش اصلی آن در کشور سنگاپور انجام شده و نتایج آن در نشریه Child Development منتشر شده است، کودکان ۶ ماهه مورد آزمایش قرار گرفته اند. به این کودکان تصاویر مختلفی نشان داده شده و سپس عکس العمل آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
کودکانی که در محیط دو زبانه رشد کرده بودند، موفق شدند تصاویر آشنا را سریع تر از تک زبانه ها تشخیص دهند و به عبارتی سریع تر از گروه دیگر نسبت به دیدن این تصاویر ابراز خستگی کنند. این کودکان همچنین توجه بیشتری به تصاویر جدید نشان دادند.
 
تحقیقات پیشین نشان داده بودند که وقتی کودکی به یک تصویر آشنا و تکراری نگاه کند زود خسته می شود. در حالی که یک کودک دوزبانه در سال های بعدی رشد و نمو خود، توانایی های بالاتری را در حوزه های مختلف شناختی و زبانی نشان خواهد داد. همچنین خیره ماندن بیشتر به تصاویر نو و بدیع، با عملکرد بهتر کودکان در تست های هوش و تست های واژه ای در خلال سال های پیش دبستانی و دبستان همراه خواهد شد.
 
یک کودک دوزبانه، با اطلاعات زبانی بدیع تری نسبت به تک زبانه ها مواجه است. کودکی ۶ ماهه که در یک منزل دو زبانه پرورش می یابد، نه تنها دو زبان را یاد می گیرد، بلکه توانایی و قدرت شنوایی تشخیص و تمیز دادن بین آن دو زبان را نیز فرا می گیرد.
 
دکتر سینگ، یکی از محققین اصلی این پروژه اشاره می کند: «یکی از چالش های عمده انجام تحقیقات روی کودکان نوباوه سختی جمع آوری داده است. روش خوگیری تصویری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است در این خصوص بسیار  عالی جواب می دهد. زیرا ضمن این که فقط چند دقیقه زمان برای اجرا نیاز دارد، واکنش طبیعی کودکان را نیز به خوبی نشان می دهد.»