کودکان‌ دوزبانه در حل مشکلات خلاق‌ترند

فارس به نقل از هلث دی نیوز نوشت؛ تحقیقات جدید نشان داد: کودکانی که با بیش از یک زبان صحبت می‌کنند به نظر می‌آید از مزیتهای آموزشی برخوردارند.محققان از دانشگاه استراثلاید در گلاسکوی اسکاتلند در تازه‌ترین تحقیقات خود دریافتند: هوشیاری ذهنی مورد نیاز برای تغییر بین دو زبان به توسعه مهارتها در انواع فعالیتهای ذهنی منجر می‌شود.
"فراسر لاچلان" رهبر گروه مطالعه، مدرس مدرسه علوم زیستی و سلامت دانشگاه استراثلاید گفت: دو زبانه بودن اکنون بسیار به سود کودکان به نظر می‌آید اما موجب سر درگمی می‌شود و نیز به طور بالقوه مضر است.
محققان این تحقیقات را بر ۱۲۱ کودک حدود ۹ ساله از اسکاتلند و ساردینیا که انگلیسی یا ایتالیایی صحبت می‌کردند، انجام دادند.از این کودکان ۶۲ تا دو زبانه بودند و همچنین اسکاتلندی یا ساردینیایی صحبت می کردند. در این تحقیقات، برنامه‌های از پیش تعیین شده به زبان انگلیسی یا ایتالیایی به بچه ها داده شد.
برای مثال محققان از کودکان، درست کردن الگوهایی از مکعبهای رنگی، تکرار گروهی از اعداد به صورت شفاهی، گفتن معنی لغات و حل ذهنی مسائل ریاضی  را خواستند.محققان دریافتند که کودکان دو زبانه عملکرد بهتری نسبت به تک زبانه ها داشتند.
لاچلان کسی که پروفسورهایی از دانشگاه کالیاری در ساردینیا را ملاقات می‌کرد گفت: ما دایره لغات کودکان را نه به خاطر دانش و فهم آنها ازآن لغات برعکس بخاطر تفاوت در سطح جزئیات و توانایی توصیف کودکان دو زبانه نسبت به تک زبانه ها ارزیابی کردیم.
لاچلان افزود: ما همچنین به این نتیجه رسیدیم که آنها استعداد توجه انتخابی را دارند یعنی توانایی تشخیص و تمرکز روی اطلاعاتی که مهم هستند که می تواند از نتایج  فکر در مورد دو زبان باشد.
نویسندگان این مطالعه اشاره کردند که در کودکان دو زبانه آنهایی که اسکاتلندی صحبت می کردند، عملکرد بهتری نسبت به آنهایی که ساردینیایی صحبت می کردند، داشتند.