توضیحات

مجموعه آموزش زبان آلمانی Baumhaus

1DVD

مجموعه تلویزیونی خانه ی درختی ویژه آموزش زبان آلمانی که به صورت شخصیت محور بوده و مجری این برنامه علاوه بر آموزش زبان آلمانی کودکان را با مسائل پیرامونشان آشنا می سازند

توضیحات تکمیلی

سن

تعداد دی وی دی

ژانر

زبان

سطح

جنسیت

,