توضیحات

کارتون آموزش زبان اسپانیایی peg cat

1DVD

یک دوستی که می توان روی آن حساب کرد دوستی دختری به نام پگ و یک گربه . این دو باهم به کنجکاوی در اطراف خود می پردازند

توضیحات تکمیلی

سن

تعداد دی وی دی

ژانر

زبان

سطح

جنسیت

,