توضیحات

کارتون آموزش زبان فرانسوی CEDRIC
2DVD

ماجراهای پسری به نام سدریک و اتفاقاتی که در زندگی روزمره برای او می افتد

توضیحات تکمیلی

سن

تعداد دی وی دی

,

ژانر

زبان

سطح

جنسیت

,