نویسنده: کتابکده دات کام

جنبه های مختلف تاثیر دوزبانه بودن بر هوش افراد و یادگیری زبان در سنین پایین

جنبه های مختلف تاثیر دوزبانه بودن بر هوش افراد و یادگیری زبان در سنین پایین

دو زبـانه بودن عبـارت اسـت از مـوقعیتی کـه در آن شخص برای برقراری ارتباط با دیگران به طور متناوب ( با توجه به موقعیت های خاص) از دو یا چنـد زبان استفاده می کند. چنین حالتی را دوزبانگی و چنین کسی را دوزبانه می نامیم.در این مقاله به بررسی شرایط دوزبانگی در سنین مخالف می پردازیم... ادامه خواندن
دوزبانگی مهم‌ترین معایب و مزایا

دوزبانگی مهم‌ترین معایب و مزایا

درک و امکان برقرای ارتباط توسط دو زبان با اشخاص دیگر در اکثر کشورها و شهرهای دنیا مرسوم است. ورود زبان دوم به گویش اول تاثیر های مثبت و منفی دارد. که باید نکات مثبت ان تقویت و منفی ها نادیده گرفته شوند؛ همچنین بهتر است شخص معایب انرا مهار کند. طبق تحقیقی که در... ادامه خواندن
فواید دوزبانگی

فواید کودک دو زبانه

آموزش کودک دو زبانه اولین و مهمترین عامل آموزش کودک دو زبانه، سن قرارگیری در معرض دو زبان است و دومین عامل را می توان میزان و نوع در معرض بودن دو زبان دانست. بهترین سن یادگیری زبان دوم در کودکان زیر یک تا سه سالگیست که کودک توانایی ویزه در یادگیری زبان دوم دارد... ادامه خواندن